Aluminium Hydroxide  - Al2(OH)3
grade D50(㎛) Al2(OH)3 SiO2 Fe2O3 Na2O
#1 0.8~1.8 99.6min 0.01max 0.01max 0.3max
#2 2~7 99.6min 0.01~0.05max 0.02max 0.25~0.3max
#3 8~18 99.6min 0.05max 0.02max 0.3max
#4 25~125 99.6min 0.05max 0.02max 0.3max

- 용도

난연제, 전기절연체, 접착제, 세라믹, 유리섬유, 안료, 충전제 등


Aluminium Oxide - Al2O3
<Ball>
grade mm Al2(OH)3 color Hardness water absoption(%)
#1 0.5-100 80% yellow >=9 0
#2 0.5-100 90% white >=9 <0.01
#3 0.5-100 95% white >=9 <0.01
<Powder>
grade D50(㎛) Al2(OH)3 SiO2 Fe2O3 Na2O
#1 75 99.7min 0.018max 0.02max 0.018max
#2 75 99.4min 0.018max 0.02max 0.018max
#3 43 99.4min 0.018max 0.02max 0.18max
#4 4~5 97min 0.018max 0.02max 0.02max- 용도
도자기, 광산, 기타연삭 장비, 라이닝 등


Alumina products